Venteliste

En ventelisteplass gir en fortrinnsrett til å leie en ubenyttet båtplass for sommeren ved henvendelse til styret.

Ventelisteplassen kan følge hytta hvis både selger og kjøper er enige om dette.
Skriftlig beskjed om dette skal sendes styret, hvis ikke strykes ventelisteplassen.

På årsmøtet 17. juli 2010 ble det også bestemt at det innføres en årlig avgift for å stå på ventelisten.

Avgiften skal dekke kostnader med administrasjon av utleie. Ubetalte avgifter vil ikke bli purret etter forfall og vil medføre sletting fra ventelisten.

Ventelisten revideres og ajourføres på hver Generalforsamling.

Nr.  Navn