Venteliste

En ventelisteplass gir en fortrinnsrett til å leie en ubenyttet båtplass for sommeren ved henvendelse til styret.

Ventelisteplassen kan følge hytta hvis både selger og kjøper er enige om dette.
Skriftlig beskjed om dette
skal sendes styret, hvis ikke strykes ventelisteplassen.

På årsmøtet 17. juli 2010 ble det også bestemt at det innføres en årlig avgift for å stå på ventelisten.

Avgiften skal dekke kostnader med administrasjon av utleie. Ubetalte avgifter vil ikke bli purret etter forfall og vil medføre sletting fra ventelisten.

Ventelisten er revidert og kvalitetssikret mot ventelister fra 1986 og 1996.

Ventelisten revideres og ajourføres på hver Generalforsamling.

Nr. Navn

 1. Hansen , Terje

 2. Rangberg, Tore Andre

 3. Wergeland , Anne Marie

 4. Fjeld, Tore

 5. Gade, Vidar

 6. Tonje og Lars Erik Istad

 7. Haakon Dalan

 8. Christine Ottesen

 9. Jarle Sæthermoen

 10. Henningsmoen , Ole

 11. Sannes, Johnny

 12. Abrahamsen, Cecilie

 13. Aleksandersen, David

 14. Svendsen, Johan E.