Opplagsplassen

Grunneier har stilt en plass til rådighet for båteierforeningen som opplagsplass for vinteren.

Alle båter som ligger her skal merkes med BÅTPLASS-NUMMER som tilsvarer nummeret som også er merket på brygga.

Båter som ikke er merket med riktig båtplassnummer kan fjernes av grunneier.

Når båten settes på vannet skal opplagsplassen ryddes!

Underlag og bukker samt andre rester fra vinterlagringen skal fjernes for sommeren.