Nyheter

Husk Generalforsamlingen 9. juli 2022 ved brygga kl. 17:00


Arbeidet vedrørende utbedring av ankerfestene for ytre del av langbrygga er nå ferdigstilt iht plan. Arbeide har vært omfattende og krevende i forhold til vanntemperatur og tidevann. Ref gutta som utførte jobben var vanntemperaturen – iskaldt og tidevannet kom for fort.

Ankerkjettingen er nå flyttet tilbake og forankret med nye moringer for hver 3 meter som er blåst ned ca 70cm i sandbunnen.

Vi takker alle som har bidratt med utlån av henger og betong moringer kostnadsfritt.


Hilsen Bryggestyret


Bilder fra "kjettingarbeidet" nedenfor