Styre

e-post til bryggestyret kan sendes til bryggestyre(a)orekroken.no

Leder: Tom Løkkeberg (m): 900 53 074

Styremedlem: Erik Fingalsen (m): 900 11 299

Styremedlem: Sverre Hagerup-Nilsen (m): 916 00 069

Kasserer: Ingar Knudsen (m): 928 57 415