Styre

e-post til bryggestyret kan sendes til bryggestyre(a)orekroken.no

Leder: Tom Løkkeberg (m): 900 53 074

Styremedlem: Gunnar Mainitz (m): 404 08 204

Styremedlem: Sverre Hagerup-Nilsen (m): 916 00 069

Kasserer: Karl Fredrik Agnalt (m): 905 06 128