Fortøyningsreglement

Fortøyninger

Det er ikke tillatt å ligge med dregg/anker ved brygga. Dette pga fare for badende samt at det vanskeliggjør manøvrering når dette stikker opp over sandbunnen. Derfor er det lagt ned store kjettinger som man skal koble seg på med 2 akterfester. Det er IKKE tillatt med syrefast kjetting eller sjakler direkte mot denne ankerkjettingen, (da vil den smuldre opp i løpet av kort tid). Derfor pålegges alle å benytte et synkbart fortøyningstau påmontert strekkavlastning som akterfeste. Alternativt godtar vi tilkobling med GALVANISERT feste og kjetting. (IKKE SYREFASTE SJAKLER ELLER KARABINKROKER). På limtre-drageren på brygga er det montert fortøyningsringer som skal benyttes. Det er IKKE tillatt å feste båten med tau direkte til brygga. Det er kun fortøyningsringene som skal benyttes! Det SKAL også brukes lodd på fortøyningsfestene foran på båten. Minimum 5 kg pr. lodd. Dog anbefales at større vekt vurderes opp mot båtens totalvekt. Dette for å minimalisere båtens vandring og belastning på brygga. Minimum 2 fendere skal benyttes på hver side av båten. Båtens bredde kan ikke være bredere enn tildelt bryggeplassbredde (mellom fortøyningsringene) inkludert fendernes tykkelse.

Bøyer etc.

For båter som ligger på utsiden av nordre eller søndre utstikker, kan man benytte bøyer som holder akterfestene mens man er ute på sjøen med båten. For alle som ligger mellom bryggene med akterenden mot hverandre, skaper imidlertid bøyer et hinder for manøvrering ut og inn fra bryggeplassene. Derfor er det IKKE tillatt med bøyer mellom de to bryggene. Et alternativ er å gjøre som anvist på tegningen som medfølger dette skrivet: Lag deg et lengre tau påmontert en garnblåse og strekk akterfestene inn mot brygga når du drar ut på sjøen.

Bryggestiger etc.

Mange har benyttet en stige ned til båten sin og feste-anordningene for disse har vært ymse. Stiger skal festes som anvist på vedlagte tegning. To stk 2x2 toms trykkimpregnerte bord festes (husk syrefaste skruer) opp under brygga med en avstand som er slik at stigen går i mellom disse. Stigen festes så med en bolt til disse nye trykkimpregnerte bordene som stikker litt ut under bryggedekket. På denne måten kan stigen enkelt fjernes før vinteren. Dere kan også studere prinsippet med stigefesting på den siste tegningen. (gult på tegningen).

Vinteropplag etc.

Når båten tas opp for vinteren skal ALLE kjettinger/tau og stiger som er festet til brygga også fjernes. Brygga skal være helt fri for ting som ligger oppå eller henger ned hvor is kan feste seg. Det finnes en egen opplagsplass hvor båt og alt dette kan lagres over vinteren. (Se egen info om denne på våre hjemmesider). Båter må ha daglig ettersyn hvis den blir liggende ute etter 15. sept.

Sanksjoner

Ved overtredelse av disse fortøyningsregler kan det ilegges et gebyr til dekning av faktiske kostnader for fjerning av båt, tau/kjettinger, stiger eller bøyer. Minimumsgebyr er lik 50% av 1 års vedlikeholdskostnad for båtplassen.