Båtplasser

Alle båter skal fortøyes på riktig nummer ved brygga med 2 akter- og 2 baugfester.Det er lagt ut langlenket kjetting som man kobler seg på for akterfester. Det er forbud mot bruk av dregg eller tau som flyter.

Kun galvanisert eller tau festes til akterkjettingen. (ikke syrefaste sjakler eller karabinkroker).

Husk også strekkavlastning, da både vind og sjø får båtene til å nappe stygt i vår sårbare brygge.

Fendere mot nabobåt er en selvfølge!

Trapper og kjettinger festet til brygga må fjernes om høsten! Se for øvrig siden: FORTØYNINGSREGLEMENT for mer info.

Båtplass NAVN Mobilnr

1 Nielsen, Geir 920 23 673

2 Klevås, Kurt 909 66 807

3 Hozman, Zora 990 11 233

4 Næss, Ronny 990 33 440

5 Olaussen, Anders 476 01 516

6 Agnalt, Karl Fredrik 905 06 128

7 Jenssen, Bjarne 458 47 018

8 Mortensen, Per 928 38 070

9 Aaslid, Guro Trina og Per Ørjan 904 09 816

10 Kristiansen/Storrød 416 12 054

11 Gundersen, Gunnar 69 14 34 38

12 Holmen, Sidsel 950 55 463

13 Kristiansen/Storrød 951 64 798

14 Marv, Erik 480 24 964

15 Østensen, Tom 995 15 483

16 Meyer, Trine 959 79 152

17 Bjørnulf / Moe Hansen / Tolfsen 926 81 342

18 Wøien, Grete 984 75 966

19 Karlsen, Anne-Lise 984 65 401

20 Bøeng, Ellen 917 54 095

21 Johansen, Roy 918 42 053

22 Flobak, Synøve 411 46 625

23 Henriksen, Kari 943 18 298

24 Eriksen, Jørn 408 00 190

25 Linkas Kopperudmoen, Gro 997 00 145

26 Johansen, Mona 930 00 414

27 Nina Nervik 995 96 254

28 Holmskog, Bengt 982 60 900

29 Sæbønes AM og Eriksen Tore 904 02 110

30 Løkkeberg, Tom / Brenfelt, Line 900 53 074

31 Edvardsen, Erling 902 16 448

32 Grøndahl, A.M. og Bardum, Wilhelm 901 37 921

33 Aleksandersen, David 480 13 335

34 Ingar Knudsen 928 57 415

35 Rieber-Mohn, Tone 922 60 017

36 Øivind André Nielsen 905 92 671

37 Sand, Tore 456 30 993

38 Jervell, Johan 480 70 588

39 Velde, Kirsten 988 00 341

40 Rådahl, Christina 908 38 921

41 Nordheim, Per 996 03 610

42 Ervik, Leif 69 37 96 67

43 Christensen, Gaute 419 30 809

44 Fossum, Monica 907 31 627

45 Stensby, Wenche 952 77 125

46 Bråthen, Elisabeth 909 93 464

47 Sagerud, Tom Inge 901 31 079

48 Johannessen, Jon Øyvind 975 37 072

49 Hagerup-Nilsen, Sverre 916 00 069

50 Martinsen, Andrine 911 14 043

51 Tærud, Jon Trygve 906 86 172

52 Kolberg, Inger Johanne 474 00 694

53 Berge, John Arild 907 43 800

54 Sirnes, Helle 926 89 938

55 Fingalsen, Erik 900 11 299

56 Josefsen, Per 918 88 888

57 Evjen, Tyra Gunn 922 28 257

58 Ottesen, Harald 995 49 744

59 Stensby, Wenche og Rismoen, Roy 907 75 749

60 Salthammer Line 452 18 460

61 Karlsen, Knut 993 04 055

62 Birkeland, Dagfinn 917 48 403

63 Frydenlund, Elin Randi 959 22 270

64 Aleksandersen, Mette 975 66 895

65 Salthammer, Elsa 481 75 604

66 Nyquist, Hågen 909 69 995

67 Hoffgård, Jorunn 986 40 977

68 Eliassen, Jan Sigurd 930 42 425

69 Worsøe, Knut 952 39 934

70 Garshol, Tom 992 13 601

71 Kofoed, Tom 917 51 414